Eğitim Sen Adıyaman Şubesi

Sendikamızdan Haberler

1 MAYIS KUTLAMASI
02 Mayıs 2017, 13:29

BU GÜNÜ CANLARI ILE YARATAN 1977,  1989  VE  1996’DA TAKSIM DE
YITIRDIĞIMIZ EMEKÇILERIN ANISI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞILIYORUZ.
ÖZLEMLERINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZİN SÖZÜNÜ VERIYORUZ.
YİNE SOMA’DAN ERMENEK’E, ŞIRNAK’TAN ZONGULDAK ‘A VE ISMINI
SAYAMADIĞIMIZ MADEN OCAKLARINDA YITIRDIĞIMIZ IŞÇİLERİ SAYGIYLA
ÖZLEMLE ANIYORUZ.
HER YIL MEVSIMLIK TARIM IŞÇISI OLARAK GÖÇ YOLLARINA MAHKUM EDILEN
VE BU YOLLARDA KATLIAM GIBI KAZALARDA CANLARINI YITIREN TARIM
IŞÇILERINI ÖZLEMLE RAHMETLE ANIYORUZ.
DEĞERLI DOSTLAR BU YIL IŞÇI SINIFININ ULUSLARARASI BIRLIK, MÜCADELE VE
DAYANIŞMA GÜNÜ OLAN 1 MAYIS’I 127.KEZ KUTLUYORUZ.
BUGÜN ÜLKENIN DÖRTBIR YANINDA EMEKÇILER, IŞÇILER, IŞSIZLER, EZILENLER,
SÖMÜRÜLENLER, YOK SAYILANLAR, AYDINLAR, SANATÇILAR, KADINLAR,
GENÇLER, EMEKLILER, BASIN EMEKÇILERIYLE KOL KOLA, OMUZ OMUZA
VEREREK TALAPLERIMIZI HAYKIRIYOR VE TÜRKÜLERIMIZLE, HALAYLARIMIZLA,
GOVENDLERIMIZLE, RENGARENK BAYRAKLARIMIZLA EGEMENLERI BIR KEZ
DAHA GÜR BIR SESLE UYARIYORUZ..
DEĞERLI KADIN YOLDAŞLARIM,
ON BEŞ YILLIK AKP IKTIDARI DÖNEMINDE KADINLARA DAHA FAZLA ÖLÜM, DAHA FAZLA ŞIDDET DÜŞTÜ.
KADINLAR “NAMUS” KISVESIYLE ÖLDÜRÜLDÜ. SERMAYEYE UCUZ IŞGÜCÜ OLARAK EMEKLERI PAZARLANDI. KATLİAMLARA MARUZ KALDILAR.
 ANCAK HIÇ BIR KATLİAM, HIÇ BIR BASKI KADIN YOLDAŞLARIMIZI MÜCADELE ALANINDAN UZAKLAŞTIRAMADI, YILDIRAMADI. DEVRIME ÖNCÜLÜK ETTILER. SELAM OLSUN DİRENEN KADINLARA.
 
OHAL ve  KHK rejiminin hukuksuz uygulamalarına, kamuda yüz binlerce insanın işten atılmasına, açığa alınmasına, cezalara, soruşturmalara, sürgünlere,  Grevli gerçek toplu sözleşme hakkımızın, örgütlenme ve siyaset yapma hakkımızın yok sayılmasına, grev hakkımızın idari işlemlerle ortadan kaldırılmasına, Güvencesizleştirmeye, taşeron köleliğine ve örgütsüzleştirmeye,  Satış sözleşmeleri ile açlık sınırına yakın bir ücret dayatmasına, Ek ödemelerimiz maaşımıza yansıtılmadığı için emekliliğimizde sefalete itilmeye, İş güvencemizin ve kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasına, performans tuzağı ile birbirine rakip-düşman hale getirilmeye, Artan vergi dilimleri ile maaşımızın elimize geçmeden erimesine,  KARŞI;
* İktidar tarafından hedef haline getirilen iş güvencemize sahip çıkmak, herkese güvenceli iş, güvenli gelecek talebimizi haykırmak için,
*  Her türlü esnek, güvencesiz ve angarya çalışma uygulamalarına dur demek için,
* OHAL KHK’leri ile hukuksuz bir şekilde ihraç edilen, tamamen idari ve siyasi kararlarla işinden, ekmeğinden edilen emekçilerin görevlerine iade edilmesi için,
* Her fırsatta birbirine karşı kışkırtılan, düşman edilmeye çalışılan halkların eşit yurttaşlık mücadelesini güçlendirmek için,
* İktidarın eğitim sistemini kendi siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda biçimlendirmesine karşı sesimizi yükseltmek için,
*  Tek din, tek mezhep” dayatmasına ve eğitimi dinselleştirme uygulamalarına karşı laik, bilimsel eğitim mücadelesini güçlendirmek için,
* Herkese eşit ve parasız sağlık hizmeti ve eğitim için,
* Kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitim hakkının önündeki engellerin kaldırılması için,
* Zorunlu din dersi dayatmasına, farklı inanç ve kültürlerin dışlanmasına,  her türlü ırkçı, gerici ve ayrımcı uygulamaya son verilmesi için,
* Eğitimde, Sağlıkta, Doğada ve Yaşamın her alanında yaşanan ticarileşme ve özelleştirme uygulamalarına dur demek için,
* Çocuk istismarının yaşandığı ve yasa dışı olarak açılan evlerin kapısına kilit vurulması, evleri açan vakıf ve derneklerin kapatılması için,
* Sendikal ayrımcılığa, baskı, soruşturma, sürgün ve cezalara son verilmesi için,
* Değişik din, dil, mezhep ve kimlikten işçi ve emekçilerin gerçek anlamda ‘eşit yurttaş’ olarak kabul edilmesi, okulda, sokakta, fabrikada, işyerlerinde farklı kimlik, inanç, kültür ve siyasi görüşlere sahip insanlara yönelik her türlü ayrımcı söylem ve uygulamaya son verilmesi için,
*  Ülkenin geleceğine sahip çıkmak için
1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ!
Yaşasın İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği
 
Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik ve Dayanışması!
 
YAŞASIN 1 MAYIS!
 
BIJI   1(yek)  GULAN!
 
                                                             01/05/2017
                                                  1 Mayıs Tertip Komitesi Adına
                                                       Mehme DAĞDEVİREN
                                                       Eğitim Sen Şube Başkanı
 

1 MAYIS KUTLAMASI

Duyurular

Başkanımız

baskan
Mehmet DAĞDEVİREN
Eğitim Sen Adıyaman Şubesi Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • 23 NİSAN 2017 UÇURTMA ŞENLİĞİ
  • ETKİNLİKLERİMİZ

Videolar

  • 1 MAYISA DAVET